• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
  • รับฟังประชาชน
  • ข้อมูลติดต่อสอบถาม
    สพม.พลอต ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel. 055-267235-6