• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
  • รับฟังประชาชน
  • ข้อมูลติดต่อสอบถาม

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
    ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  โทร 055-267235-6  Fax 055-267234