• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
  • รับฟังประชาชน
  • ข้อมูลติดต่อสอบถาม
    สพม. เขต 39 ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel. 055-267235-6